Arraun jarduera 120 min (aldagela eta bilketa barne) + 60 min bisita errendimendu handiko zentrora eta Orioko bandera museora.

Euria egin badu ere, jarduera egin daiteke. Uholdea gertatuz gero bakarrik aldatuko litzateke, Arraunetxeko entrenamendu hobia erabiliko zenean.

*Prezioa talde bakoitzeko da, ez pertsona bakoitzeko.

Arraun jarduera 120 min (jantziak eta bilketa barne) + 60 minutu errendimendu handiko zentrora eta Orioko banderen museora bisita.

Euria egin arren, jarduera egin daiteke. Uholdeen kasuan baino ez da aldatuko, eta Arraunetxeko entrenamendu zuloa erabiliko da.

* Prezioa taldeko da, ez pertsonako.